ONZE MISSIE

Wanneer je samen thuis bewust en spelenderwijs bezig bent met taal, kan je kind goed van start op school!

Daarom bieden wij, samen met scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en consultatiebureaus, handvatten om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en ondersteunen.

ONZE OORSPRONG

Om ouders antwoord te geven op de vraag ‘Wat kan ik doen om de taalontwikkeling van mijn kind te stimuleren?’ heeft de gemeente Amsterdam sinds 2012 de website Taaltips ontwikkeld.

Per 1 januari 2016 is Taaltips doorgegaan onder de naam ‘Taal begint thuis’ en is de website verder uitgebouwd door Stichting Tommie en Charlie.

Inhoudelijk worden we ondersteund door Folkert Kuiken, Professor Nederlands als tweede taal en meertaligheid.