Всякакви езикови съвети за пеене с децата

Пеенето е забавно за всички възрасти! Без да усетят, децата изучават много нови думи. Различните ритми и мелодията помага на децата да виждат разликата между звученето на различните думи.

Да пеете заедно е забавно. Когато пеете всяка сутрин и вечер помагате на децата си да усъвършенстват езика.