Zajedno vjezbanje sa pisanjem

Učenje pisanja je umjetnost za djecu. Držati hemisku ili olovku na pravi način i slova prepisivati je za njih težak zadatak.

U početku možete početi da crtate linije i oblike. Možete da vjezabate slova vaših imena. Vecina djece je jako ponosna kad zna da napiše svoje ime!